Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος

lykos
60,00 € Μήκος: 17 cm
Ύψος: 24 cm


+

Ο Ερυθηματώδης Λύκος είναι μια χρόνια φλεγμονώδης αυτοάνοση νοσολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από το ευρύ φάσμα κλινικοεργαστηριακών εκδηλώσεων, με πρόγνωση και πορεία που ποικίλει.

Το βιβλίο περιλαμβάνει όχι μόνο μια πλήρη παρουσίαση των πολλαπλών δερματικών εκδηλώσεων της νόσου, αλλά προσπαθεί να τις συνδέσει με την πιθανή συστηματική προσβολή. Περιέχει κεφάλαια για τις κλινικές μορφές, την παθογένεια, τα ιστολογικά και ανοσολογικά ευρήματα, τη διαφορική διάγνωση και τέλος τη θεραπευτική αντιμετώπιση της πάθησης.

Το βιβλίο είναι μια σημαντική συνεισφορά στους κλινικούς και στους εργαστηριακούς γιατρούς, καθώς και λοιπούς επιστήμονες στο χώρο της υγείας.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers